Aktuellt

Juni

2024-06-11 kl 15.03

Brandsäker camping

Ska du fira semestern i husvagn, tält eller kanske husbil? Din trygghet vad gäller brandsäkerhet är minst lika viktig där som i din bostad. Tänker efter före, hur du kan öka din och även andra semesterfirares säkerhet?

2024-06-11 kl 14.57

När åskan går

Varje år orsakar blixtnedslag många brandskador. Ett åskväder är farligt nära när dånet kommer mindre än tio sekunder efter det att du sett blixten. Då är avståndet ca 3 km. Läs här vad du kan göra för att skydda dig när åskan går.

2024-06-05 kl 12.03

Informationskväll på Kungsbacka station: Ett steg mot ett tryggare Kungsbacka

Den 23 maj arrangerade Räddningstjänsten Storgöteborg en politikerkväll för stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän i Kungsbacka kommun med fokus på räddningstjänstens roll i samhällsplaneringen

Maj

2024-05-31 kl 08.00

RSG flaggar för allas lika värde!

Årets West Pride pågår 10 juni till 16 juni. West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering där alla människor ska kunna känna sig trygga. Det handlar helt enkelt om grundläggande mänskliga rättigheter och går väl i linje med RSG:s vision: Tillsammans för en trygg och säker värld.

2024-05-27 kl 13.00

Efter sol kan det komma regn -minska risken för översvämning

Efter sol kan det komma regn - För att skydda hus och källare när regnet öser ner finns det saker du bör tänka på. Genom att du rensar diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp underlättar du för dagvattnet att rinna undan och minskar risken för översvämning.

2024-05-27 kl 10.11

Vinnarna får pris i vår tävling riktad mot förskolor

Förskolebarn i Göteborgs kommun har bjudits in till tävling med fokus på brandskydd. Förskolorna visar i sina bidrag hur man på ett lugnt och säkert sätt tar sig ut från förskolan om det börjar brinna. Tävlingen arrangeras gemensamt av förskoleförvaltningen och Räddningstjänsten Storgöteborg.

2024-05-17 kl 11.43

Nu är det torrt i markerna - var försiktig om du grillar utomhus

När solen skiner och marken blir torr brinner det lätt. När det är blåsigt ute och marken är torr ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att hålla uppsikt över elden och se till att den inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

2024-05-16 kl 10.15

Kom och träffa Räddningstjänsten Storgöteborg på Hammarkullekarnevalen

Lördag den 25 maj finns Räddningstjänsten Storgöteborg på plats vid Hammarkullekarnevalen mellan kl10-16.

2024-05-16 kl 08.00

Grilla säkert

Att grilla med såväl gasol- som kol är ett av höjdpunkterna i tillvaron. Men det är inte ovanligt att bränder och tillbud sker på grund av oaktsamhet vid användning av grillar. Grilla alltid utomhus på anvisad plats, där risk för spridning är liten.

2024-05-06 kl 01.00

Hur ska du agera vid brand i flerfamiljshus?

Vet du vad du ska göra om det brinner i din eller någon av dina grannars lägenhet? Madelene, brandingenjör på RSG, svarar på hur du ska agera utifrån olika scenarion.

April

2024-04-26 kl 13.51

Nytt nätverk kring kultur och mångfald för räddningstjänsterna i Västra Götaland

Förra veckan hölls den allra första nätverksträffen för räddningstjänsterna inom Västra Götaland med fokus på kultur och mångfald inom räddningstjänsten.

2024-04-25 kl 09.41

Ungdomsbrandkåren gör insats på Vrångö

Här kommer en hälsning från ungdomsbrandkåren på Donsö.

2024-04-24 kl 09.00

Läs detta innan du tänder en valborgsmässoeld

Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

2024-04-22 kl 10.09

Se över brandskyddet i ditt fritidshus

Hoppas att du tänker på att det är lika viktigt med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad.

2024-04-10 kl 13.15

RSG beviljas dispens

RSG har den 9 april fått ett beslut från den så kallade Arbetstidsnämnden gällande RSG:s dispensansökan som skickades in under december månad 2023.

2024-04-03 kl 10.15

I vårsolen blir gräset torrt och tänder lätt

När vårens första solstrålar värmer blir gräset snabbt torrt och tänder lätt. Gnistor kan antända marken och utvecklas till en större brand. Var alltid försiktig med brand utomhus!

Mars

2024-03-19 kl 09.28

Elda trädgårdsavfall - tänk på detta

Trädgårdsavfall ska i första hand hanteras genom att antingen lämna det till en återvinningscentral, få det insamlat av kommunen eller kompostera det på tomten. I vissa sällsynta fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser.

2024-03-05 kl 09.24

I vårsolen blir gräset torrt och tänder lätt

Nu är gräsbrandssäsongen här. När vårens första solstrålar värmer blir gräset snabbt torrt och tänder lätt. Gnistor kan antända marken och utvecklas till en större brand. Var alltid försiktig med brand utomhus!

Februari

2024-02-21 kl 10.55

Förundersökning efter hissolyckan är klar-utredningen läggs ned

Idag meddelade åklagaren sitt beslut efter förundersökningen av hissolyckan som inträffade på Richertsgatan i Johanneberg i slutet på maj förra året. Åklagaren har beslutat att förundersökningen läggs ned då det saknas anledning att anta att brott har förövats.

2024-02-19 kl 15.21

Brandman i beredskap, RIB och vaktmästare – dubbel kompetens för invånarnas bästa

Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Storgöteborg har träffat RiB-brandman Björn Ahlin för ett samtal om hur kring Björns arbetsvardag.

2024-02-19 kl 14.48

Uppföljande information efter branden på Mölndalsvägen

Fredag den 16 februari kl 19.00 avslutade vi räddningsinsatsen vid Mölndalsvägen. Det innebär att det är verksamhetsutövaren som svarar för bevakning och hantering av byggnadsmaterial etc. Vi har inte längre resurser kontinuerligt på plats.

2024-02-16 kl 19.00

Räddningsinsatsen vid Mölndalsvägen är avslutad

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har idag kl 19.00 avslutat räddningsinsatsen, enligt lagen om skydd mot olyckor, vid Mölndalsvägen.

2024-02-12 kl 11.39

Kraftig brand på Mölndalsvägen - VMA utfärdat

Just nu brinner det i en byggnad på Mölndalsvägen. Det är kraftig rökutveckling och Räddningstjänsten Storgöteborg har utfärdat ett VMA.

2024-02-12 kl 09.40

Plötslig ishalka och isbeläggning

SMHI har utfärdat en orange varning för dagens väglag, måndag 12 februari, fram till kl. 16.

2024-02-05 kl 10.00

Viktigt - Innan du ger dig ut på isen - läs detta

Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

2024-02-02 kl 09.19

Är du intresserad av arbetet på Ledningscentralen?

Vi kommer att ha två informationskvällar under februari månad. Kanske blir just du vår framtida arbetskamrat? Vi genomför för närvarande en pågående rekrytering.

Januari

2024-01-31 kl 18.00

Räddningstjänsten Storgöteborg 2023, 365 dagar på några minuter

"RSG 2023, 365 dagar på några minuter", är en kort film som visuellt sammanfattar Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet under 2023.

2024-01-29 kl 11.09

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2023

2023 genomförde RSG totalt 8 824 räddningsuppdrag, vilket är ungefär lika många som 2022 och medelvärdet för de senaste fem åren.

2024-01-22 kl 11.11

Hård belastning på Räddningstjänsten på grund många väderrelaterade händelser

Just nu har vi flera pågående väderrelaterade händelser i vårt område.

2024-01-22 kl 09.00

Skydda ditt hus mot översvämning

Under de kommande dagarna med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på och förbereda. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

2024-01-22 kl 09.00

Vid storm och hårda vindar

Under de närmaste dygnen förväntas ovädret Hans dra in över Räddningstjänstens område. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter storm eller hårda vindar.

2024-01-17 kl 10.18

Snö, is, ras och smältvatten

Snöovädret har dragit in över vårt område. Nu är det fastighetsägarens ansvaret att se till att uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon är röjda och vägarna är framkomliga. Brandvägarna är helt avgörande för om vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag - att rädda liv innan kritiska förhållanden uppstår!

2024-01-16 kl 16.49

Snöoväder drar in över vårt område

Tidigt på onsdagsmorgon, den 17 januari, ska ett snöoväder dra in över vårt område. SMHI har gått ut med orange och gul vädervarning i stora delar av västkusten samt Dalsland för vind i kombination med snöfall.

2024-01-15 kl 17.20

Välkomna till Öppet Hus!

Under vecka 7 välkomnar vi alla sportlovslediga barn och ungdomar till Öppet Hus.

2024-01-10 kl 12.00

Ny omgång PAR på Hisingen

Den 11 januari är det dags för den femte omgången av PAR som är en blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

2024-01-04 kl 08.05

Mycket mys framför brasan nu? Här får du råd.

Här ger vi dig några enkla råd och tips - så att myset inte förvandlas till en bostadsbrand.

2024-01-03 kl 08.40

Placera containern säkert

I många bostadområden ställs nu containrar som service till boende att slänga julgranen och annat avfall. Det händer att containrar som används för avfall utsätts för anlagda bränder. Om en container då står för nära en fasad är risken för brandspridning stor.

2024-01-02 kl 09.00

Fara med tomtebloss i granen

När en julgran stått inomhus ett tag blir den torr och tar eld väldigt lätt.