Bli leverantör

När RSG publicerar upphandlingar kan ditt företag vara med och lämna anbud för att ha möjlighet att bli leverantör till oss.

Välj något av nedanstående alternativ för att läsa mer.

Om offentlig upphandling

Det är skillnader mellan upphandling i offentlig sektor och inköp i privat sektor. Läs här för att ta reda på skillnaderna.

Att tänka på vid anbudsgivning

Att lämna anbud till offentlig sektor ställer krav på noggrannhet. Vi har därför tagit fram en lista med punkter som är bra att tänka på vid anbudsgivning.