En brandman som går på ett rullband och får stöd av en testledare

Boka rullbandstest

Ska du söka till utbildningen Skydd Mot Olyckor, SMO, kan du göra det obligatoriska rullbandstestet på Gårda brandstation, Göteborg.

  • Rullbandstestet är ett konditionstest där du går på ett rullband i åtta graders lutning -14% procents lutning i en hastighet på 4,5 km/tim.
  • Testet pågår under åtta minuter och börjar med uppvärmning i två minuters på lägre lutning.
  • Under testet är du klädd i full larmutrustning som väger 24 kilo.

Rullbandstesten ska helst vara genomfört innan sista ansökningsdagen och får inte vara äldre än sex månader vid kursstart.

Intyget från genomfört och godkänt rullbandstest ska skickas in till MSB eller laddas upp i samband med din ansökan till utbildningen. Om du antas till utbildningen Skydd mot olyckor måste du också ta med intyget på rullbandstestet till läkarundersökningen.På MSB:s webbplats hittar du alla viktiga datum som gäller för din anmälan till utbildningen och eventuella anstånd med komplettering av intyg.

Boka tid för rullbandstest

Kontakta oss i god tid för att vara säker på att få en tid till att göra testet innan sista ansökningsdatum. För att boka tid eller om du funderar över något; ring vår växel på 031-335 2600 .

Testerna genomförs vanligen vardagar klockan 9-15, under tiden 15 mars-15 april, eller 15 september-15 oktober.

Under pågående Coronapandemi kan vi tyvärr inte erbjuda duschmöjligheter och omklädningsrum. Du behöver därför komma ombytt till testet.

Betalning

 

 

Det kostar 500 kronor att göra rullbandstestet och avgiften ska vara betald innan rullbandstestet genomförs. Betala avgiften till RSG Bankgiro: 5853–4082, och ange ditt namn och att betalningen gäller "Rullbandstest". Vår ekonomienhet kontrollerar så att betalningen är gjord.

Hur ska jag träna inför testet?

Känner du dig osäker inför testet ska du komma ihåg att det handlar mer om kondition än om styrka. Ett bra träningstips är löpning i kuperad terräng eller rask promenad i lutning med ryggsäck.

Du ska inte göra testet om du har förkylning i kroppen eller känner dig hängig. Det kan vara farligt för din hälsa men försvårar också din möjligheten att klara testet.

OBS!  Med tanke på smittrisken av Coronaviruset är det extra viktigt att du är helt fri från förkylningssymtom. Har du symptom ska du stanna hemma.