Trädgårdsmöbler på en altan

Underhåll av trä med olja

När du oljar in dina trädgårdsmöbler eller din altan - tänk på faran med hur du förvarar de trasor och trassel du använt.

 

Använda trasor och trassel med oljerester kan självantända. Detta kan orsaka en brand om dessa använda textilier läggs i till exempel en sopsäck. Räddningstjänsten har under åren haft flera larm där självantändning har varit orsaken.

Gör så här efter användning

  • Lägg använda trasor eller trassel i vatten.
  • Förvara aldrig begagnade och oljeindränkta trasor i en sopsäck, utan lägg dem i ett obrännbart plåtkärl.