Bild för länk -

Träffa Jonas, brandinspektör på Räddningstjänsten Storgöteborg

Hallå där Jonas Elgh du är brandinspektör, vad innebär det?

Att jag gör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och då främst på samlingslokaler, vårdinrättningar, kulturminnesmärkta byggnader. Även där det till exempel förvaras museiföremål och på komplexa byggnationer, exempelvis höghus, tunnlar.

Vi brandinspektörer svarar även på telefonsamtal och mail om någon har frågor som rör brandskydd generellt eller behöver rådgivning i specifika fall. Dessutom svarar jag på remisser från Polisen angående brandsäkerheten vid offentliga sammankomster eller tillställningar, samt alkoholremisser där tillståndsenheten i Kungsbacka kommun vill ha ett yttrande om brandsäkerheten på exempelvis restauranger vid nyetablering eller ägarbyte.

Hur blir man brandinspektör?

Då söker man först till vår enhet, enheten för brandskydd och tillsyn. Blir man uttagen så görs en intervju samt olika tester och går man vidare där så erbjuds en anställning. Den kunskap som behövs för att arbeta som brandinspektör får man under sin introduktion. Därefter så utbildas man i kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande utbildning kurs A (Tillsyn A) i MSB:s regi, samt på sikt även Tillsyn B. Det går inte att skicka in spontanansökan till oss, men man är alltid välkommen att kontakta oss om man är mer intresserad av vad arbetet som inspektör innebär.

Vilka arbetstider har du?

Vi brandinspektörer arbetar enbart dagtid. Däremot finns möjlighet att medverka på MGI-insatser (myndighetsgemensamma insatser) där Polis, räddningstjänst, stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten och Skatteverket gör oanmälda tillsyner på olika objekt under kvällar och nätter.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Förutom att jag har trevliga kollegor så är det att få medverka till att förebygga bränder. Förhoppningsvis bidra vi även till att skadeutfallet blir mindre om en olycka ändå skulle vara framme i en byggnad där vi gjort en tillsyn. Jobbet innebär även frihet under ansvar då vi till stor del själva bestämmer hur vår dag eller arbetsvecka ska se ut under vissa givna förutsättningar.

Finns det några nackdelar?

Nej jag tycker inte det.

Vad gjorde du innan du började arbeta som brandinspektör?

Jag började på RSG år 2002. Från början var jag både ambulansförare och brandman då jag körde ambulans kombinerat med brandmannayrket. Därefter var jag brandman tills jag sökte till styrkeledare. Jag jobbade som styrkeledare fram tills jag såg möjligheten att bli brandinspektör, vilket jag har varit sedan 2019.

Har du användning för ditt tidigare arbete som brandman i din nya tjänst?

Absolut, då jag sett vad skadeverkan blir av exempelvis en otät brandcell eller att en röklucka inte fungerar, då är det lättare att argumentera för varför den ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa funktionen.