Tillsynsförättare skakar hand med rektor på skola

Inköp och upphandling

RSG gör varje år inköp för cirka 120 miljoner kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Innehåll

Aktuella upphandlingar

Här kan du se aktuella upphandlingar som är publicerade i E-avrop.

Bli leverantör

Har du en vara eller tjänst som RSG efterfrågar? Läs mer här för att se vad som krävs för att bli leverantör.

Inköp och E-handel

RSG:s mål är att alla inköp ska utföras i RSG:s e-handelssystem Visma Proceedo. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att ansluta sig.

Avtalsuppföljning

Under avtalsperioden följer RSG upp ingångna avtal, detta i syfte att villkoren i avtalen efterlevs. Här kan du läsa vad som följs upp under avtalsperioden.

E-faktura till Räddningstjänsten Storgöteborg

Här hittar du fakturauppgifter till RSG.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter gällande upphandling, E-handel och leverantörsfaktura.