Elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand hanteras genom att antingen lämna det till en återvinningscentral, få det insamlat av kommunen eller kompostera det på tomten. I vissa sällsynta fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser.

Om eldning av trädgårdsavfall tillåts på din tomt, är det viktigt att veta att endast mindre mängder avfall får brännas. Du får inte elda när som helst eller vad som helst. Det är avgörande att röken, lukt och sot från eldningen inte stör grannarna.

Att elda skräp som byggavfall, gamla möbler, gummi eller plast är strikt förbjudet. Vid sådan eldning sprids rök med skadliga ämnen som kan vara störande eller skadliga för både dig och andra.

Kontakta din kommun

Först måste du ta reda på när du får elda, eftersom reglerna varierar mellan kommunerna i i vårt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Kontrollera att om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk

Du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud råder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Gå in på www.SMHI.se och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Om du ska elda

Här ger vi information om hur man kan elda trädgårdsavfall på ett säkert sätt, förutsatt att det är tillåtet.

Det är viktigt att du hela tiden har kontroll så att elden inte sprider sig. Ha alltid vatten nära till hands. Ibland kan det vara både enklare och snabbare att köra löv och grenar till en återvinningscentral.

Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. 

Visa hänsyn till omgivningen

Rök från trädgårdsavfall som eldas innehåller sot och partiklar. Röken kan irritera grannarna, så prata med dem innan och berätta om du tänker elda.

Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot andra som till exempel trafikanter på vägar i omgivningen. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte stör andra människor.

Checklista

  • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
  • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar är ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
  • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden kan sprida sig. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.
  • Elda om möjligt på obrännbart underlag som till exempel en grusad yta. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka av värmen. 
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten. Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.
  • Ta med en telefon så att du kan larma SOS 112 vid behov.
  • Läs mer om hur du får koll på brandrisken här.