Eldning av trädgårdsavfall

Det finns regler för var och när du får elda trädgårdsavfall. Dessa regleras finns för att skydda människors hälsa och miljön. Här kan du få tips om vad som gäller.

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten när du eldar. Räddningstjänsten utfärdar heller aldrig tillstånd för eldning. Dock behöver du alltid ha markägarens tillstånd. 

Kontakta din kommun först

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda grenar och löv från din trädgård under särskilda tidsperioder, även i tätbebyggda områden. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor. 

Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral som anvisas av kommunen än att elda det i sin trädgård. 

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum | Lilla Edet | Stenungsund | Tjörn 

Kontrollera att om det råder eldningsförbud

Du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud råder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Gå in på www.SMHI.se och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Visa hänsyn till omgivningen

Rök från trädgårdsavfall som eldas innehåller sot och partiklar. Röken kan irritera grannarna, så prata med dem innan och berätta om du tänker elda.

Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot andra som till exempel trafikanter på vägar i omgivningen. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte stör andra människor.

Checklista

  • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
  • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar är ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
  • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden kan sprida sig. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.
  • Elda om möjligt på obrännbart underlag som till exempel en grusad yta. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka av värmen. 
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten. Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.
  • Ta med en telefon så att du kan larma SOS 112 vid behov.
  • Läs mer om hur du får koll på brandrisken här.