Brandvarnare

En brand växer fort. Att omedelbart ta sig ut kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra och börja släcka branden.

Brandvarnaren ska vara CE-märkt och uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Hur många brandvarnare ska jag ha?

Brandvarnare är en billig livförsäkring och du bör ha minst en brandvarnare i taket på varje våningsplan i din bostad. Eftersom vi vet att de flesta bränder med dödlig utgång startar i sovrummet, är det bra att ha en brandvarnare i alla rum där man sover.

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte vara större än 60 kvadratmeter. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter. Detta gäller öppna ytor där röken kan nå brandvarnaren. En stängd dörr eller störande ljud kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar i ett annat rum.

Det finns brandvarnare som kan seriekopplas. Det innebär att alla kopplade brandvarnare larmar samtidigt så att du snabbare ska upptäcka branden.

Utrusta även fritidshus, husvagn, båten eller andra platser där du sover med brandvarnare. En resebrandvarnare är ett enkelt sätt att bättra på säkerheten när du reser bort.

Placera din brandvarnare rätt

Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller följande:

 • Brandvarnaren ska placeras i rummets högsta punkt och helst i mitten av rummet.
 • Du bör placera brandvarnare nära sovrummet – när du sover är du som mest försvarslös mot rök och brand.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen. En fri yta på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren.
 • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning.
 • Brandvarnaren ska inte placeras i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig onödiga larm, till exempel i köket med stekos eller i badrummet med vattenånga.

Kontroll och underhåll av brandvarnare

 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka på test-knappen en gång varje månad eller när du varit hemifrån en längre tid. Om brandvarnaren inte piper, måste du byta batteri.
 • Byt batteri en gång varje år, om du har vanliga alkaliska batterier. Den 1 december är det Brandvarnarens dag, en lämplig dag att testa och byta batteri. Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier. Då slipper du byta varje år. Det finns även brandvarnare med inbyggt batteri, som håller upp till tio år.
 • När du har bytt batteri i din brandvarnare, är det viktigt att du även tänker på hur du förvara ditt gamla batteri - täck polerna på 9V batterier med eltejp eller annat som förhindrar polerna kommer i kontakt med varandra och orsakar kortslutning.
 • Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna, seriekopplade brandvarnare.
 • Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp att testa din brandvarnare!
 • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.
 • Byt ut brandvarnaren efter ca tio år. Den har begränsad livslängd.

Lag och ansvar

I bostäder byggda från år 1999, ska det enligt Boverkets byggregler finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet, är att ha en brandvarnare.

Vår tolkning av Lag om skydd mot olyckor, LSO, är att brandvarnare måste finnas i alla bostäder, även äldre, för att uppnå skäligt brandskydd. Denna uppfattning delar vi med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

När vi på Räddningstjänsten gör tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ställer vi normalt krav på att fastighetsägaren ska installera brandvarnare i bostaden. Underhåll, det vill säga batteribyte, rengöring och test av brandvarnaren, görs vanligtvis av den som bor i bostaden.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta

För dig som hör dåligt finns det hjälpmedel som förstärker brandvarnarens signal så att du kan uppfatta larmet. Det finns också optiska hjälpmedel - en lampa blinkar då brandvarnaren larmar och apparater som ger ifrån sig vibrationer när larmet går.

Olika landsting har olika regler för vilka hjälpmedel som beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare.