Bild för länk -

Sveriges första yrkesbrandkår

En livlig byggverksamhet hade uppstått i staden under mitten av 1800-talet, Majorna införlivades 1868 och vattenledningen färdigställdes 1870. Detta var två viktiga händelser för beslutet att inrätta en fast brandkår.

Den 1 juli 1872 startade den fasta brandkåren som blev Sveriges första yrkesbrandkår.

Första larmet

Onsdag den 4 september, strax för kl 12 på dagen, larmades Stadshuset brandstation till huset nr 35 vid Östra Hamngatan. Vid ankomst trängde en tjock rök ut ur byggnaden och man hade svårt att lokalisera branden. Efter ca 2,5 timmar var branden, som hade startat i en packbod längst in på gården, släckt. Detta var den nya brandkårens första larm.

Vid start 1872 bestod brandkåren av brandchef och vice brandchef, två överbrandmästare, fyra brandmästare och 26 ordinarie brandkarlar med ständig vaktskyldighet. Samt 36 brandkarlar som var utspridda med mindre vaktskyldighet och på mindre sprutbodar. 

För transport av manskap och materiel fanns sju hästar på stationerna. Brandstationerna var förbundna med telegrafledning och 26 brandskåp var uppsatta i staden.

Brandkåren växte

De kommande åren införlivades flera omkringliggande kommuner och fler stationer byggdes. Följande år tillkom:
- Lundby 1906
- Örgryte 1922
- Västra Frölunda 1945
- Backa 1948
- Angered, Säve, Torslanda, Tuve och Bergums församling 1967
- Askim, Styrsö och Rödbo församling 1974

Ett kommunalförbund med Mölndal bildades 1993 vilket utökades med Kungsbacka 1997, Partille-Härryda 1999 och Lerum 2007. Detta är nu dagens Räddningstjänsten Storgöteborg.