""

Beslut kring utrymningsproblematik i flerbostadshus

Från mitten av 1970-talet till mitten på 1980-talet ökade antalet lägenheter i centrala Göteborg, bland annat genom att stora lägenheter delades till flera mindre.

Även vindar inreddes, vilket skapade bostäder till fler. Som en följd av denna förtätning finns många bostadslägenheter som bara har fönster mot innergården. Dessa innegårdar kan många gånger bara nås via smala och låga portaler. De är därför inte tillgängliga för räddningstjänstens stegbrandbilar.

Läs hela beslutet här Beslut angående utrymningsproblematik.pdf

Gårdshävarutredningen

Utredningen redogör för det som låg till grund för beslutet att ta gårdshävaren ur drift. Den beskriver också RSG:s syn på ansvarsfördelningen mellan samhälle och enskild avseende utrymning.