Olika personalkategorier i olika åldrar både killar och tjejer

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med nio medlemskommuner:Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn, sammanlagt 923 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag

Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Se förbundskarta över medlemskommuner och stationer

Räddningstjänsten

Verksamheten regleras av ett avtal och en förbundsordning som styr verksamheten, ansvarsfördelningen mellan kommunerna och deras ekonomiska åtaganden.

Förbundet leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige, som utser en förbundsstyrelse och revisorer.