För att kunna se filmen nedan måste du acceptera cookies på denna webbplats

Säkerhet på isen

Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

Var aldrig ensam på isen och tala alltid om för någon när ni ger er ut och när ni kan väntas vara tillbaka. Lämna inte barn utan tillsyn vid isen. Tänk på att även om isen håller för ett barn - kanske den inte bär en vuxen.

Utrustning

Ispik - Testa med en ispik så att isen är tillräckligt bärig. Kärnis ska vara minst tio cm för att vara säker att gå eller åka på.
Isdobbar - Det är en självklarhet att ha med sig. Utan dobbar är det mycket svårare, nästan omöjligt att ta sig upp ur en vak.
Visselpipa - Den är bra för att kalla på hjälp. Den hörs bättre än om du ropar och du orkar blåsa under längre tid.

Kom ihåg!

 • Var aldrig ensam på isen.
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker.
 • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är. Känsliga platser är bland annat uddar, broar, bryggor, avloppsmynningar och inlopp.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Hjälp någon som hamnat i en vak

 • Larma 112 så snabbt du kan.
 • Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kom. Där finns is som bär.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, t.ex. en lina, ispik, livboj eller trädgren. Det blir din "förlängda arm" så att du inte hamnar för nära den tunna isen.
 • Ta det lugnt. Om personen är vid medvetande och inte har ansiktet under vattnet har du tid att planera räddningen ordentligt.
 • Tänkt på din egen säkerhet. En livräddare i ännu en vak gör mer skada än nytta.
 • Använd flythjälp och en lina bakåt som säkring om du måste ge dig ut på tunn is.

På Issäkerhetsrådets hemsida kan du läsa mer om säkerhet på isar