Det brinner i en braskamin

Brand orsakad av eldstäder

Bränder på grund av eldstäder, braskaminer och öppna spisar, är en vanlig orsak till brand i villor och fritidshus. När det blir kallt ute eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårdare än vad eldstaden och skorstenen klarar av.

Sköt eldstaden på rätt sätt genom att elda på rätt sätt och se till att sotning och brandskyddskontroll sker regelbundet. 

Installera rätt 

Innan du kan börja installera din eldstad ska du göra en anmälan till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid anvisningarna. 

Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas. 

Elda rätt 

Kontrollera att skorstenen är anpassad till din nya eldstad innan du börjar använda den. Följ alltid anvisningarna för hur du ska elda i din eldstad. Saknar du anvisning är en bra tumregel att inte elda mer än tre kilo ved per timme. Har du exempelvis eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. 

Använd torr ved i lämplig storlek och var generös med att tillföra syre. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt. Röken ska vara genomskinlig, inte svart. 

Använder du för mycket ved och eldar för länge finns det risk för att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Med en rökgastermometer kan du hålla koll på temperaturen i din skorsten. 

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock. Kärlet ska placeras på underlag som inte kan brinna. 

Lämna aldrig huset då du eldar din eldstad. 

Sotning och brandskyddskontroll 

En braskamin eller öppen spis ska generellt rengöras genom sotning en gång om året och kontrolleras regelbundet genom räddningstjänstens brandskyddskontroll. Fråga gärna sotaren eller brandskyddskontrollanten om din eldstad finns med i registret för återkommande rengöring och kontroller. Om du har frågor om sotningen eller brandskyddskontrollen, kontakta din sotare på ditt sotningsdistrikt eller räddningstjänsten. 

Kamin utan skorsten 

I kaminer som eldas utan skorsten är bränslet i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska. Dessa kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.