Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ska veta om vilka risker som finns och organisera sig för att kunna förebygga eller ta bort riskerna. De ska veta hur de ska agera i samband med en olycka.

Dokumentationen över verksamheten skall därför beskriva verksamhetens innebörd:

  • De risker som kan orsaka brand.
  • De risker som uppstår vid brand.
  • Annan betydande risk i verksamheten.

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bidra till att förbättra verksamhetens brandskydd.

Verksamhetens risker

En riskinventering ökar insikten och kunskapen. Det blir då enklare att bedömma vilka risker som bör förebyggas eller helt tas bort.

Att förbereda åtgärder och rutiner är en viktigt beredskap om det börjar brinna eller om det händer någon annan olycka. För varje risk du kan se, bör det finnas en plan för hur risken ska hanteras För att hjälpa till med denna förebyggande verksamhet är det viktigt att upprätta brandskyddsregler och brandskyddsrutiner.