Austin Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Vid verksamheten tas färdigproducerade och färdigpaketerade varor emot via lastbilar från tillverkarna. Varorna ställs på lager för att sen plockas ut till verksamhetens kunder eller lastas och körs ut av verksamheten.

Lokalisering

Verksamheten bedrivs på fastigheten Hjällsnäs 4:6 i Lerum.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen.

Vad kan hända?

I händelse av olycka uppmanas allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information om verksamheten så kontakta Dennis Wennerö, info@grabodynamit.se

Gråbo Dynamit AB
Postadress: Box 4024
443 11 Gråbo