""

Jobba som brandman

Som brandman arbetar du både med förebyggande brandskydd och med räddningsarbete vid olyckor. De olycksavhjälpande insatserna kan vara av olika slag som till exempel släcka bränder, avhjälpa trafikolyckor, sanera vid kem- och trafikolyckor och dykning vid drunkningstillbud. Det brandförebyggande arbetet görs i samverkan med exempelvis skolor, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera.

Ett lagarbete

Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt arbete. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara bra på att bemöta människor och samarbeta i olika former. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket gör att du måste ha bra kondition.

Växlande arbetstempo

När larmet går gäller det att agera snabbt. Utöver detta arbetar du förebyggande, övar, tränar och underhåller utrustningen på stationen med mera. 

Arbeta heltid eller deltid

Räddningstjänsten Storgöteborg har för närvarande elva heltidsstationer och åtta stationer med brandmän i beredskap RiB). Eftersom våra heltidsstationer är bemannande dygnet runt har heltidsbrandmännen skifttjänstgöring. Det innebär att du skiftar mellan att arbeta dagar, nätter och helger. Du måste därför kunna anpassa dig efter olika arbetstider.

Som brandman i beredskap (RiB) har du beredskap var tredje eller fjärde vecka och då ska du kunna ta dig till brandstationen under alla dygnets timmar inom en viss tid. Det är därför viktigt att du bor och arbetar nära en brandstation om du ska arbeta som brandman i beredskap (RiB).

Utvecklingsmöjligheter

När du har arbetat några år som brandman har du möjlighet att utveckla dig inom flera områden: till exempel inom brandvattenförsörjning, höghöjdsarbete, rökdykledning eller vattendykning.

Du kan dessutom arbeta med brandskyddsutbildning eller vidareutbilda dig inom räddningsledning och tillsyn.

Vem anställs hos oss?

För att framgångsrikt lösa vårt uppdrag krävs olika typer av människor. Vi är övertygade om att mångfald och olikheter gynnar samarbete och utveckling. När vi rekryterar eftersträvar vi därför att hitta personer med olika erfarenheter och egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet som hantverkare, utbildare, sjukvård eller annan omsorgsverksamhet. Språkkunskaper och erfarenheter från andra kulturer är också viktigt. Då vi har ett stort underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar vi positiv särbehandling för att på sikt utjämna denna skillnad.

Utbildning

Du behöver ha genomfört den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) eller eller SRV:s äldre 15 veckors brandmannautbildning. SMO utbildningen genomförs i Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi. Den erbjuds antingen som internatutbildning eller på distans. Mer upplysningar finns på https://www.msb.se/brandman .

Rekryteringstester

Vid rekryteringen kommer du att genomföra intervju, stresstest och höjdtest. Du genomför också ett antal fysiska tester. Testerna prövar din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Nedan kan du läsa mer om testerna och vilka riktvärden vi använder. Riktvärden betyder att det är önskvärda resultat, inte absoluta krav.

Övriga krav

Du behöver ha C-körkort. CE-körkort är inget krav, men en merit.

Du ska ha intyg om genomfört sim- och livräddningstest, Guldbojen. Provet utförs på närmaste badanläggning.

För mer information kontakta gärna vår hälsosamordnare eller rekryteringsansvariga på  HR-enheten.
Telefonnummer växeln 031-335 26 00

Nyanställningstest - riktvärden fysisk status

  • Stående längdhopp - två meter
  • Löpning 3000 meter på 13:15 min
  • Handstyrketest 420 Newton i vardera hand
  • Lyft till hakan skivstång 15 kg -  40 repetitioner
  • Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner
  • Roddtest 500 meter på 1.45 min
  • Simtest motsvarande Guldbojen

Folder om yrket brandman >>