Primagaz Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Primagaz Sverige AB är en nationellt inriktad service och affärsverksamhet, som säljer och distribuerar gasol i flaska över hela landet. Primagaz Sverige AB är en del av Primagaz Danmark A/S och genom det en del av världskoncernen SHV Energy. I Stenungsund fyller vi alla typer av gasolflaskor, samt utför återkommande kontroll av egna flaskor.

Lokalisering

Verksamheten finns på Kraftverksvägen 6 i Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Propan
  • Butan

Båda gaserna går under det svenska handelsnamnet Gasol. Propan och Butan klassificeras som extremt brandfarliga gaser.

Vad kan hända?

Hantering av brandfarliga gaser innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. I Stenungsund har de stora industrierna en specialutbildad industribrandstyrka. Primagaz har ett internt ett system med gasdetektorer som varnar vid läckage, samt temperaturdetektorer och brandlarm.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Primagaz Sverige AB
Kraftverksvägen
444 32 Stenungsund