Om E-handel

I RSG:s e-handelssystem Visma Proceedo hanteras beställningar och fakturor. Elektronisk handel (E-handel) innebär att köpare och säljare utbyter affärsinformation i parternas affärssystem. Exempel på affärsinformation är katalog, order och ordersvar, leveransavisering och faktura.

En anslutning till Proceedo gör det möjligt att skicka katalog med avtalade produkter och priser, ta emot order och skicka ordersvar, och skicka e-faktura. Allt detta sker i ett sammanhållet elektroniskt flöde. Att vara ansluten är en förutsättning för handel i Proceedo.