Sotningsdistrikt

Göteborgs Stad

Sotningen utförs av Göteborgs sotningsdistrikt AB
Organisationsnummer: 559072-8902
Ruskvädersgatan 13, 418 34 Göteborg
Telefon: 031-361 4000blobid0.png
E-post: info@goteborgsot.se
Hemsida: www.goteborgsot.se 

 

 

 

Mölndals stad, Härryda, Partille och Lerums kommun

Sotningen utförs av Sotargruppen Västra Skaraborg AB
Organisationsnummer: 556570–0605 med underleverantör
Mölndal & Härryda Sotarna Ulf Gustavsson AB
Möbelgatan 3, 431 33 Mölndal
Telefon: 031-271 892
E-post: Info@molndalssotarna.se,info@sotargruppen.se
Hemsida: molndalssotarna.se/ 

 

 Kungsbacka kommun

Sotningen utförs av Sot & Ventgruppen Halland AB
Det är samma företag som tidigare, som har bytt namn
Organisationsnummer: 556503–4641
Västergatan 11, 434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-392 50
E-post:kontakt@sotoventgruppen.se 
Hemsida: soventgruppen.se/kungsbacka/ 

 

 

 Tjörn och Stenungsunds kommun

Sotningen utförs av Sotningstjänst i väst AB
Organisationsnummer: 556717-7331
Lilla Strandvägen 6, 444 31 Stenungsund
Telefon 0304-67 42 50
E-post: info@sotningstjanst.se 
Hemsida www.sotningstjanst.se 

 

 

 

 

Lilla Edets kommun

Sotningen utförs av Learn for the future LFTF AB
Organisationsnummer: 556564-4332
Dagjämningsgatan 6, 415 09 Göteborg
Telefon: 031-388 55 20
E-post info@lftf.se
Hemsida: www.lftf.se