Häst som leds av en brandman med rökskydd

Brandsäkert i stallet

Du kan hjälpa till att förhindra bränder i ditt stall. Brandrisken i stall är stor eftersom det finns mycket lättantändligt material som tex. hö, halm och foder. Varje år inträffar det flera större bränder i stall där både djur och människor skadas eller omkommer.

Om det börjar brinna

 • Rädda - Rädda människor och djur. Utrym hästarna lugnt och metodiskt till en samlingsfålla en bit från stallet. Börja med ledarhästen så följer de andra med lättare. Människorna ska samlas på den bestämda återsamlingsplatsen.
 • Varna - Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet. Försök att uppträda lugnt. Tänk på att barn kan gömma sig i till exempel skåp.
 • Larma - Ring 112. Larmoperatören ställer frågor; var brinner det, hur många människor och djur är i fara och vem är du som ringer. Frågorna försenar inte larmet. Kontakta om möjligt ansvariga för anläggningen, grannar och veterinär.
 • Släck - Släck med vatten eller pulversläckare. Om branden är för kraftig, avbryt släckningen och ta dig ut. Begränsa branden genom att stänga dörrar och luckor till brandhärden.

Förebygg brand – checklista

 • Stallet ska vara välstädat, särskilt stallgångar och foderrum.
 • Titta så att alla elledningar och kontakter är hela och säkra.
 • Rök absolut inte i stallet och se till att släcka fimpen ordentligt.
 • Häng upp utrustning säkert och prydligt så att det inte hindar en utrymmning.
 • Stäng av elapparater och dra ur kontakterna innan alla går hem.
 • Håll dörrar och luckor mellan stall och andra utrymmen stängda.
 • Städa då och då utrymmen där det lägger sig damm, särskilt lampor och elkontakter.
 • Se till att hästarna inte kommer åt elledningar och lampor.
 • Det ska finnas en larmlista som är uppsatt på lämpliga ställen.
 • Stallet bör ha brandskyddsregler uppsatta på lämpliga ställen.
 • Öva kontinuerligt utrymning med hästar och personal.
 • Det ska finnas välplacerade utrymningsanvisningar. Utrymningsvägarna ska vara tydligt markerade och får aldrig blockeras.
 • Det ska finnas fungerande handbrandsläckare och brandslang. Se till att du vet hur du ska agera om det börjar brinna och hur du använder brandredskapen.
 • Det ska finnas verktyg för losstagning av hästar på tillgängliga ställen.
 • Se till att ha en uppdaterad lista på alla hästar som finns i stallet. Vid varje spilta/box ska det finnas grimmor och grimskaft.
 • Det ska finnas en samlingsplats för hästar och personal vid en utrymning.
 • Se till att det alltid finns någon i stallet som har kunskap i LABC.