Kortedala brandstation

Kortedala brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg  
Kortedala brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Tideräkningsgatan 13

Telefon vxl 031-335 2600