Bild för länk -

Västra Räddningsregionen – samarbete mellan räddningstjänster

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser.

Den 1 januari 2017 skrevs avsiktsförklaring mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen kring ett projekt för utveckling av ledning och genomförande av räddningsinsatser. Den 1 oktober 2019 ledde detta till att räddningstjänsterna via avtal samverkar i ett gemensamt räddningsledningssystem. Under hösten 2021 anslöts fler räddningstjänster och samarbetet antog namnet Västra Räddningsregionen (VRR). Ingående räddningstjänster är nu:

  • Bohus Räddningstjänstförbund, BORF
  • Herrljunga räddningstjänst
  • Räddningstjänsten Stor­göteborg, RSG
  • Sotenäs räddningstjänst
  • Strömstads räddningstjänst
  • Tanums räddningstjänst
  • Öckerö Räddnings­tjänst

Alla räddnings­tjänster är egna organisationer med sina egna namn, sin egen identitet och sitt egna myndighetsansvar. Det är själva styrningen av de ingående räddningstjänstverksamheterna, dvs genomförandet av räddningsinsatser och beredskapshållning, som samlas under namnet Västra Räddningsregionen, VRR.

Vad innebär samarbetet

Utlarmning och ledning utgår ifrån en gemensam ledningscentral vid Gårda brandstation i Göteborg. På så sätt kan våra samlade resurser nyttjas snabbt och effektivt - allt för att kunna serva invånarna på bästa sätt. Syftet är helt enkelt att få en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser och att bättre kunna samverka med andra aktörer vid samhällsstörningar.

Genom samarbetet kan vi också effektivare informera allmänheten vid större händelser genom snabbare pressinformation, mer samlade resurser för kriskommunikation och snabbare hantering av viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Samarbetet innebär också att det blir lättare att samverka med regionala aktörer såsom andra blåljusorganisationer, Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Försvarsmakten med flera

För dig som befinner dig i någon av de samarbetande kommunerna och ringer nödnumret 112 märks inte detta på annat sätt än att samtalet också samtidigt hanteras av operatörer från Västra Räddningsregionen, så att rätt resurser kan larmas och att hjälp i vissa fall kan påskyndas.

Bild: Samarbetande räddningstjänster i Västra Räddningsregionen, VRR. I hela räddningsregionen kan vi över gränserna använda alla resurser som finns och få en mer effektiv användning av resurser och större förmåga och uthållighet och samverka med andra aktörer vid samhällsstörningar.

Västra Räddningsregionen i siffror

  • Sedan den 1 december 2021 omfattar samarbetet sju räddnings­tjänstorganisationer som verkar i 16 kommuner, Ale, Göteborg, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, samt Öckerö.
  • Området täcker ca 1 miljon invånare och hanterar ca 10 000-11 500 uppdrag per år.
  • Detta innebär att det i snitt varje dag i området larmas ut räddnings­tjänst­resurser på 30 uppdrag. Av dessa är cirka en fjärdedel konstaterade olyckor/ tillbud och resten händelser utan allvarligare tillbud - förmodade olyckor, hjälp till andra myndigheter eller avtalsuppdrag till exempel hjärtstopp.

Vill du veta mer om utvecklingen i Sverige?

Du som vill läsa mer om hur ledning av kommunal räddningstjänst just nu håller på att ta utvecklingssteg i Sverige och hur samarbeten i s.k. räddningsledningssystem fungerar kan läsa mer på:

MSBFS 2021:4 Förskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst:

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (kortversion)

Grafisk profil

Västra Räddningsregionens grafiska riktlinjer

Västra Räddningsregionens logotyper i zipformat

Mediakontakter

Här finns information till dig som är journalist