Göteborgs Stad

Inom Göteborgs Stad finns det företag som använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Dessa företag måste följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

Göteborgs Stad ska enligt lagen informera vilka företagen är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns.
Dessa företag hanterar farliga ämnen inom Göteborgs Stad. 

Arendals kraftverk

EPC Sverige AB, Angeredskrossen

Gryaab

Göteborg Energi, Rya 1

Göteborgs FyrverkeriFabrik

Göteborgs Hamn AB

Inter Terminals Sweden AB

International färg AB

Kosan Gas Sverige AB

Kruthansson AB

Linde Gas AB

NCC Industry

Nordic Storage AB

Nynas AB Göteborg

Preem Depå Skarvik

Preem Gasolanläggning Arendal

Preem Terminalen Skarvik

Preem raffinaderi

Scandinavian Tank Storage AB

Skanska Angeredskrossen

Skanska Vikans Bergtäkt 

SKF Sverige AB

St1 Refinery AB – Färjestaden

St1 Sverige AB, Depå Göteborg

St1 Refinery AB

Stena Oil AB Depå Dalanäs

Stena Oil AB Terminal Skarvik

UnivarSolutions AB