Avdelningar

Avdelning för Operativ ledning
Avdelningschef Kristina Lindfeldt

Insatsavdelningen
Avdelningschef Mikael Folkesson

Avdelning för Myndighetsärenden
Avdelningschef  Annelie Silvander

Avdelning Södra Bohuslän
Tf avdelningschef Peter Johansson

Avdelning för Verksamhets och chefsstöd
Avdelningschef  Ann-Helén Lindbäck-Augustsson

Tekniska avdelningen
Avdelningschef  Thomas Tell