Avdelningar

Avdelning för Operativ ledning

Avdelningschef Kristina Lindfeldt

Insatsavdelningen

Avdelningschef Mikael Folkesson

Avdelning för Myndighetsärenden

Avdelningschef  Annelie Silvander

Avdelning för Verksamhets och chefsstöd

Avdelningschef  Ann-Helén Lindbäck-Augustsson

Tekniska avdelningen

Avdelningschef  Thomas Tell