Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (679/2016) är en direkt bindande lag inom samtliga EU:s medlemsstater och ersätter personuppgiftslagen.

Förordningen gäller för samtliga företag och myndigheter som på något sätt hanterar personuppgifter och innehåller bestämmelser om hur företag och myndigheter framöver får lov att hantera EU-medborgares personuppgifterför för att stärka skyddet för den personliga integriteten.

Dataskyddsombud på RSG är Sigrun Hreidarsdottir.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 031-335 26 00 eller mail dso@rsgbg.se.