Avtalsuppföljning

Under avtalsperioden följer RSG upp ingångna avtal, detta i syfte att villkoren i avtalen efterlevs.

Uppföljningen omfattar bland annat:

  • Hur relationen mellan RSG och leverantören fungerar och hur samarbetet kan utvecklas och förbättras under avtalstiden
  • Leverantörens kreditvärdighet och eventuella skatteskulder
  • Certifikat och intyg
  • Avtalstrohet
  • Statistikuppföljning av inköpsvolym
  • Krav på e-handel och elektronisk fakturering
  • Leveranstider

Erfarenheter från avtalsuppföljningen är viktiga både för gällande avtal och för kommande upphandlingar.