Förbundsfullmäktige

Ledamöter

Från Göteborg Hampus Magnusson (M), Frida Tånghag (V), Ingrid Andreae (S), Jessica Blixt (D), Anneli Rhedin (M) Ordförande, Martin Nilsson (MP), Roshan Yigit (S), Kristina Bergman Alme (L), Mariette Risberg (D), Krista Femrell (SD), Masoud Vatankhah (FI)

Från Mölndal Anita Almqvist (L) Vice ordförande, Sven-Ove Johansson (S) 

Från Kungsbacka  Eva Borg (S) Lisa Andersson (M)

Från Härryda Per Vorberg (M), Kristin Arplöw (S) 

Från Partille  Marith Hesse (M), Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum Jeanette Andersson (M), Mervi Helles (S)

Ersättare

Från Göteborg Åsa Hartzell (M), Mats Arnsmar (S), Anna Karin Hammarstrand (D), Christer Holmgren (M), Ulf Carlsson (MP), Camilla Widman (S), Bo Anderssen (L), Karin Lindberg (D), Agneta Kjaerbeck (SD), Finn Hellman (V)

Från Mölndal Merjem Maslo (M), Ove Dröscher (S)

Från Kungsbacka Kristina Karlsson (C) Jan Eric Knutas (L) 

Från Härryda David Dinsdale (L)  Mats Werner (S) 

Från Partille Per Carlsson (L) Marie Raask (S) 

Från Lerum Eva Andersson (C),  Klara Martinsson (S)