Förbundsfullmäktige

Ledamöter

Från Göteborg Hampus Magnusson (M), Urban Junevik (V), Ingrid Andreae (S), Karin Lindberg (D), Anneli Rhedin (M) Ordförande, Helena Norin (MP), Roshan Yigit (S), Kristina Bergman Alme (L), Lillemor Williamsson (D), Krista Femrell (SD), Masoud Vatankhah (FI)

Från Mölndal Margareta Krakowski (L) Vice ordförande, Sven-Ove Johansson (S) 

Från Kungsbacka  Eva Borg (S) Lisa Andersson (M)

Från Härryda Per Vorberg (M), Kristin Arplöw (S) 

Från Partille  Marith Hesse (M), Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum Jeanette Andersson (M), Mervi Helles (S)

Ersättare

Från Göteborg Åsa Hartzell (M), Frida Tånghag (V), Mats Arnsmar (S), Anna Karin Hammarstrand (D), Christer Holmgren (M), Ulf Carlsson (MP), Camilla Widman (S), Bo Anderssen (L), Thomas Lingefjärd (D), Agneta Kjaerbeck (SD), Finn Hellman (V)

Från Mölndal Merjem Maslo (M), Ove Dröscher (S)

Från Kungsbacka Kristina Karlsson (C) Jan Eric Knutas (L) 

Från Härryda David Dinsdale (L)  Mats Werner (S) 

Från Partille Per Carlsson (L) Marie Raask (S) 

Från Lerum Eva Andersson (C),  Klara Martinsson (S)