En man med räddningstjänstkläder står på scen och håller utbildning

Utbildningar

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Räddningstjänsten Storgöteborg omfattar medlemskommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, och Tjörn. I kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn kan vi för tillfället enbart erbjuda utbildningar i Brandkunskap och HLR.

Vi erbjuder utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringslivet, förvaltningar och organisationer - med såväl stora aktörer som små.

Vi erbjuder även utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder inom områdena brand och sjukvård.

Förebygg genom kunskap

Våra instruktörer har unika kunskaper efter mångårig erfarenhet inom operativ räddningstjänst och pre-hospital sjukvård.

En utbildning hos Räddningstjänsten Storgöteborg är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.

Anpassade kurser efter ditt behov

Vi anpassar kurserna till dina speciella behov, önskemål och förutsättningar för att du ska få största möjliga utbyte och behållning.