Bild för länk -

Brandsäker camping

Ska du fira semestern i husvagn, tält eller kanske husbil? Din trygghet vad gäller brandsäkerhet är minst lika viktig där som i din bostad. Tänker efter före, hur du kan öka din och även andra semesterfirares säkerhet?

Husvagnar och tält brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar, för din egen och andras säkerhet, att minska risken för att brand uppstår eller sprids.

Rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

I husvagnen/husbilen

  • Ställ inte din husvagn eller husbil närmre än fyra meter från din granne. Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Därför är det viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.
  • Brandvarnaren är given även här.
  • Se till att gasolen inte läcker. Det finns både gasolvarnare och läckspray att använda till detta. Prata med din gasleverentör.
  • Gasolutrustning i husvagn bör tryckprovas en gång per år.
  • Du måste vara extra försiktig med levande ljus. Tänk på att de inte står för nära något som lätt tar eld.
  • Vi rekommenderar att du har en handbrandsläckare - pulver, minst 2 kilo, och en brandfilt om något skulle hända.

I tältet

  • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält. Det kan vara lockande en kylig kväll att få lite extra värme i tältet från grillens glöd, men kolen avger giftig kolmonoxid och det har hänt att människor kvävts i sömnen. Ett tält kan också antändas av värmen från grillen och då går brandförloppet väldigt fort.
  • Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut ur tältet om något oförutsett skulle hända.

Risker med gasol

Använder du gasol för värme eller matlagning behöver du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket brandfarlig.

Vid läckage kan gasolen tränga undan syret i ett begränsat utrymme med risk för kvävning som följd. Se därför till att du har god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasolen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft så gasol som läcker ut kan ligga kvar längs marken eller golvet en tid.

Gasol är en gas, men i behållarna har den komprimerats till vätska. Normalt är gasolen luktfri. För att du ska märka om den läcker ut, har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsatts. Namnet gasol används bara i Sverige. På engelska används vanligen begreppet LPG (liquefied petroleum gas).

Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Se över din elektriska utrustning

Som campinggäst måste du se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning är CE-märkt och att alla kablar är hela. Låt en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

Om campingplatsens anslutningsuttag är installerade efter 1992 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Kontrollera att så är fallet. Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare. Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

Grilla med säkerhetsmarginal

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol ger ifrån sig giftig kolmonoxid. Grilla istället minst en meter från tältet eller husvagnen och placera grillen på ett plant och obrännbart underlag. Håll uppsikt över din grill hela tiden och förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Kolen från en grill behålla värme och glöd upp till tre dygn. Lägg därför använt grillkol på avsedd, anvisad plats där det inte kan starta en brand.

Läs mer om säker grillning här

I fritidshuset

I fritidshuset eller sommarstugan gäller samma rekommendationer som för ditt vanliga boende. Läs om vanliga brandorsaker och hur du förebygger brand här. .

På båten

Ska du ut med båten på semstern finns det också mycket rekommendationer och information att hämta. Läs mer om brandsäkerhet i båtlivet här.