Att tänka på vid anbudsgivning

Att lämna anbud till offentlig sektor ställer krav på noggrannhet. Förbered dig väl och kontrollera att den dokumentation som efterfrågas är uppdaterad med aktuell information. Om ett obligatoriskt krav inte uppfylls eller kan styrkas kan detta leda till att ditt anbud förkastas.

Tänk på att:

  1. Läsa igenom hela anbudsunderlaget. 
  2. Besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågade dokument.
  3. Ställ frågor via upphandlingssystemet i de fall du upplever att anbudsunderlaget är otydligt.
  4. Notera sista dag för frågor.
  5. Notera sista dag och klockslag för inlämnande av anbud.
  6. Du kan ladda upp dokument efter hand. Samtliga dokument kan bytas ut fram till sista dag och klockslag för inlämning.
  7. Bevaka frågor och svar under anbudstiden. Ansvaret ligger på dig att bevaka eventuella förändringar i underlaget.