Eldningsförbud eller avrådan

Vid all eldning utomhus uppmanar vi till försiktighet. Ibland avråder vi från eldning när torka och vind kan innebära en risk. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Under vår och sommar torkar det upp i skog och mark. I de övre marklagren kan det då snabbt bli torrt och antända lätt. Lite djupare ner torkar det gradvis, vilket en bit in på sommaren kan leda till att bränder går ner på djupet och risken för svåra bränder ökar. Vinden varierar från dag till dag och har en stor betydelse för hur fort en brand kan sprida sig.

Rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden.

Var alltid försiktig i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Om eldning eller grillning inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet bör du låta bli.

När det inte råder eldningsförbud ansvarar du själv för att kontrollera om det är för blåsigt ute eller om marken är så torr att du inte bör elda.

Eldning på allmän plats eller dit allmänheten har tillträde (exempelvis valborgsmässoeldar) kräver polistillstånd.

Eldningsförbud

Är det varmt och torrt en längre period kan kommunen i samråd med räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud eller ett så kallat skärpt eldningsförbud på grund av brandrisk. Kommunen kan också lokalt inom detaljplanelagt område utfärda ett eldningsförbud av miljöskäl. Den informationen är du skyldig att ta reda på och du hittar uppgifter om det på kommunens hemsida.

Information om eldningsförbud på grund av brandrisk - och vad det innebär -meddelas via räddningstjänsten och/eller din kommun. Du kan även ringa vår automatiska telefonsvararen 031-335 2980, för att få information om det råder eldningsförbud.

På dinsäkerhet.se kan du läsa mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android.