x Brandsäkert hemma - Hem & Fritid - RSGBG
Pappa och barn lagar mat i köket

Brandsäkert hemma

Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas.

Gör rätt när det brinner

Enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO, är du skyldig att varna och larma om du upptäcker en brand. Du har däremot ingen skyldighet enligt lagen att rädda någon som är i fara eller att släcka en brand. Detta gör du om du bedömer att du har möjlighet, utan att utsätta dig själv för fara. Om du upptäcker en brand kan du använda minnesregeln ”Rädda, Varna, Larma, Släck”.

Rädda

Rädda dig själv och andra som hotas av branden. Utsätt inte dig själv för fara. 

Varna

Varna andra som hotas av branden. Detta är din skyldighet enligt lagen.

Larma

Larma SOS Alarm genom att ringa 112. Detta är din skyldighet enligt lagen. Svara på frågorna så noga du kan. Samtalet försenar inte räddningstjänstens ankomst. Utlarmning sker under tiden du pratar med SOS-operatören.

Släck

Släck branden om du bedömer att du kan göra det utan att utsätta dig själv för fara.

Tänk efter före...

För att lära dig mer om förebyggande brandskydd i hemmet, testa också Brandskyddsföreningens interaktiva utbildning. Den finns på flera olika språk och är gratis. Klicka här för att komma till Brandskyddsföreningens utbildning