Pappa och barn lagar mat i köket

Brandsäkert hemma

Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas.

Vi vill slippa komma hem till dig

När vi dyker upp hemma hos dig är det oftast för att något hänt som inte borde få hända. Vi vill helst slippa ha någon anledning till att hälsa på hos dig.

Det finns saker som Du själv och Din familj kan tänka på för att förhindra att en brand uppstår. Mycket kan göras felaktigt, oftast beror det på att man inte vet hur man gör rätt!

Tänk efter före...

För att lära dig mer om förebyggande brandskydd i hemmet, testa också Brandskyddsföreningens interaktiva utbildning. Den finns på flera olika språk och är gratis. Klicka här för att komma till Brandskyddsföreningens utbildning