Kålltorp Tekniska avdelningen

På Kålltorps brandstation finns Tekniska avdelningen med Brandmateriel- Fastighet- Verkstad- Radio & Larm-, Teknik & Materiel-, Service & Lokal- och IT-enhet.

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Torpagatan 14

Telefon vxl
031-335 26 00