Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

På grund av flyktingströmmar från omvärlden och det ökade behovet av tillfälliga boenden ändrar RSG rutiner för att kunna hantera rådgivning på ett mer effektivt sätt. Rådgivningsfrågor och information gällande tillfälliga boenden ska mailas till forebyggande@rsgbg.se. Mailet ska innehålla ansvarig, adress på boendet, telefonnummer och mail till ansvarig samt antal sängplatser.

Ansvar för brandskydd

Om du är ansvarig för en lokal eller byggnad för tillfällig övernattning är du ansvarig för brandskyddet och för vad de som vistas där måste kunna göra i händelse av brand. Att använda en lokal för tillfällig övernattning kan vara möjligt men brandsäkerheten måste bedömas av någon som har kunskap så att brandskyddet uppfyller godtagbar nivå. Detta kan göras av brandkonsulter och brandskyddsföretag.

Med tillfällig övernattning menas att lokalen används för övernattning några gånger om året. Det är inte meningen att ha ett boende med övernattande personer som byts ut varje vecka. Då måste bygglov sökas och lokalens lämplighet bedömas genom granskning av framtagna bygghandlingar och brandskyddsdokumentationer mm.

Bygglov för rätt verksamhet

Det ska finnas bygglov för den verksamhet som bedrivs i en byggnad. Då har det även säkerställts att brandskyddet är rätt utformat. Om du använder en byggnad på annat sätt än det som bygglovet innefattar, kan brandsäkerhetsnivån hamna på för låg nivå. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kommunens Stadsbyggnadskontor för att ta reda på vad som gäller för din byggnad.