Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

Ansvar för brandskydd

Om du är ansvarig för en lokal eller byggnad för tillfällig övernattning är du ansvarig för brandskyddet och för vad de som vistas där måste kunna göra i händelse av brand. Att använda en lokal för tillfällig övernattning kan vara möjligt men brandsäkerheten måste bedömas av någon som har kunskap så att brandskyddet uppfyller godtagbar nivå. Detta kan göras av brandkonsulter och brandskyddsföretag.

Här kan du anmäla tillfällig övernattning

Med tillfällig övernattning menas att lokalen används för övernattning några gånger om året. Det är inte meningen att ha ett boende med övernattande personer som byts ut varje vecka. Då måste bygglov sökas och lokalens lämplighet bedömas genom granskning av framtagna bygghandlingar och brandskyddsdokumentationer mm.

Bygglov för rätt verksamhet

Det ska finnas bygglov för den verksamhet som bedrivs i en byggnad. Då har det även säkerställts att brandskyddet är rätt utformat. Om du använder en byggnad på annat sätt än det som bygglovet innefattar, kan brandsäkerhetsnivån hamna på för låg nivå. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kommunens Stadsbyggnadskontor för att ta reda på vad som gäller för din byggnad.