Placering av container

En öppen container på gatan bör alltid stå minst sex meter från en husfasad eller utskjutande tak. Om containern är täckt av obrännbart material och alltid är låst eller på annat sätt hindrar tillträde för obehöriga, kan avståndet kortas till fyra meter.

Det är viktigt att tänka på placeringen av containers även om de bara är tillfälligt uppställda, exempelvis vid renoveringsarbeten.

Vi rekommenderar dig även att kontakta ditt försäkringsbolag för speciella krav eller avtalsregler i frågan.