En orange container full med skräp o gamla möbler står på en gata med parkerade bilar.

Placering av container

Det händer att containrar som används för avfall utsätts för anlagda bränder. Om en container står för nära en fasad är risken för brandspridning stor. Det är också viktigt att en container inte hindrar räddningsfordon att komma fram.

Öppna och täckta containrar

Det finns öppna och täckta containrar. De kan även vara försedda med lås. En öppen container saknar lock och lås medan täckt container är gjord helt i obrännbart material och har lås som förhindrar att någon kan komma åt containerns innehåll. Containrar utan lås anses vara öppna.

Avstånd till byggnader och fasader

En öppen container får inte stå närmare än sex meter från en fasad eller byggnad. Samma avstånd gäller mot tak som skjuter ut , exempelvis tak över lastbryggor. För täckta containrar finns det inte några krav på avstånd.

En öppen container eller en täckt container med öppna luckor kan under dagen stå närmre än sex meter från byggnaden om den är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut ska luckorna stängas, flyttas eller tömmas på brännbart innehåll.

Placering

Containrar ska alltid ställas så att räddningsfordon kan komma fram. De får aldrig stå på en räddningsväg eller brandväg.

Hör även med ditt försäkringsbolag som kan ha kompletterande krav för placeringen.

Kontakta fastighetsägare eller företaget som står på containern om du upplever att en container inte är säkert placerad.