SBA på mellannivå

På denna nivå ingår byggnad eller verksamhet med lokaler och ytor som kan vara svåra att överblicka. Verksamheten kan innebära risker och människor som vistas i lokalerna kan behöva hjälp att utrymma.

Vem har ansvaret

Lagen säger att ansvaret för brandskyddsarbete ligger hos var och en, privatperson och företagare. Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du som ansvarig upprätta ett Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA . Kravet på SBA gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer.

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna

SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd. 

Alla kan bidra till höjd säkerhet

Alla anställda ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen och kunna de skyddsanordningar som finns. På så sätt kan alla vara med och arbeta för en säkrare verksamhet och arbetsmiljö.

Ordning och reda på metodiskt vis

Det systematiska brandskyddsarbetet skapar ordning och reda på dina brandskyddsfrågor. I början krävs det lite mer arbete, men när det är igång blir det enklare. Med SBA skapar du rutiner i brandskyddsarbetet. Det innebär också att du kontrollerar och följer upp ditt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Båda metoderna är lätta att göra och tillvägagångssätten är mycket snarlika.

Många verksamheter har redan en inarbetad skyddsorganisation t.ex. internkontroll av arbetsmiljön. Denna organisation kan mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

Exempel på dessa verksamheter kan vara

  • Alternativt boende En våning.
  • Vårdcentral/Dagcenter Restaurang eller motsvarande med plats för färre än 50 personer.
  • Samlingslokal Färre än 150 personer.
  • Kyrka Färre än 150 personer, en våning med öppna ytor.
  • Hotell Färre än fem rum eller färre än nio gäster.
  • Annat tillfälligt boende Färre än 25 rum eller färre än 50 gäster.
  • Verkstad industri Färre än 20 anställda och med låg risk i verksamheten.
  • Lager/godsterminal Mindre än 5000m2,