Avdelning Södra Bohuslän

Stenungsunds brandstation

Besöksadress: Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

Lilla Edets brandstation

Besöksadress: Mårten Torsgatan 23, 463 31 Lilla Edet

Skärhamns brandstation

Besöksadress: Enebacken 1, 471 33 Skärhamn

Kållekärrs brandstation

Besöksadress: Wackenfeldts väg 2, 471 94 Kållekärr

Räddningsvärn

Klädesholmens räddningsvärn

Åstols räddningsvärn

Dyröns räddningsvårn

Häröns räddningsvärn