Gasol

Bränder och brännskador är inte ovanligt vid användning av gasolgrillar, men olyckor sker även vid hantering av gasol i husbilar och husvagnar. Det en del att tänka på för att öka säkerheten vid hanteringen som att förvaringen sker på ett godtagbart och säkert sätt.

Gasolen är inte giftig att andas in, men den är mycket brandfarlig. Vid läckage tränger gasolen undan syret och i mindre utrymmen finns då risk för kvävning. Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är läckage i gasolapparater eller i slangledningarna

Det är viktigt att gasolbehållaren är tät

  • Du bör täthetsprova din gasolanläggning varje gång du byter gasolbehållare och minst en gång om året.
  • Misstänker du att gasol läcker ut, släck gasolapparaten och stäng huvudkranen till gasolbehållaren.
  • Slangen mellan gasolbehållaren och grillen åldras snabbt utomhus, kontrollera därför slangen ofta.Böj på slangen och om sprickor uppstår - byt den.
  • Använd läckspray eller tvållösning, som penslas på skarvar och anslutningar, för att hitta var det läcker.

Förvaring

  • I bostaden får du endast förvara  gasol för egnet behov. En gasolbehållare för förbrukning och en i reserv, anses vara normalbehov.
  • Gasolbehållare i fritidsbåtar ska förvaras stående i ett slutet utrymme som är ventilerat ut till det fria.

Användning

Om du använder gasolgrill, se till att slangen mellan behållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka.

Gasolkaminer, gasolkök, gasolbelysningar och terassvärmare, drivs med en öppen låga. Kommer man för nära kan brännskador uppstå. Kommer lågan för nära brännbart material kan det börja brinna.

Terassvärmare ska användas utomhus och får inte användas i tält eller i uterum. Avståndet mellan brännardelen och det brännbart materialet bör vara minst 60 cm.