Lerum brandstation

Lerums brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Lerums brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Alingsåsvägen 64

Telefon vxl 031-335 2600