Skada på egendom under vårt uppdrag

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med nio medlemskommuner: Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn, sammanlagt 923 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vi har alltid trygghet, säkerhet och omtanke i åtanke när vi utför våra uppdrag men ibland uppstår fel och skador kan inträffa. Om du har råkat ut för en skada eller en händelse som du anser att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ansvariga för ber vi dig anmäla det till oss så att vi kan utreda vad som har hänt. Här kan du läsa hur du anmäler ett skadeärende och hur ärendet hanteras av oss.

Hur anmäler du en skada?

Har du ett ersättningsanspråk mot Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ber vi dig fylla i vår blankett för skadeståndsanspråk. (PDF)  och skicka den till oss tillsammans med underlag som styrker din skada och händelsen som har inträffat. Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Skicka ditt anspråk till: Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg, alternativt maila till: raddningstjansten@rsgbg.se. Märk ditt ärende med ”Skadeanmälan”.

Vi rekommenderar dig även att ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag och anmäla skadan för att inte riskera att gå miste om eventuell ersättning eller hjälp via ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan du får svar från oss?

Vi strävar alltid efter att utreda skadeärenden så snart som möjligt. När ditt skadeståndsanspråk har inkommit till oss, registreras ditt ärende och du får en bekräftelse via e-post om att anmälan har inkommit.

Handläggningstiden för ditt ärende kan variera beroende på vad det är som har hänt och omfattningen av skadan. Ditt ärende anmäls vidare till vårt försäkringsbolag, Försäkrings AB Göta Lejon, som utreder och bedömer ansvarsfrågan i ärendet. Vi ber dig ha tillit till att ditt ärende kommer att utredas så skyndsamt som möjligt.

Vid frågor om ditt ärende är du välkommen att kontakta vår försäkringssamordnare helgfria vardagar mellan klockan 8.00-16.30 via växeln: 031-335 26 00 eller via mail raddningstjansten@rsgbg.se.

Hur hanteras ditt ärende?

  • Ditt skadeståndsanspråk inkommer till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och diarieförs.
  • Ett ärende skapas och vi informerar dig om ditt ärendenummer och kontaktuppgifter till oss.
  • Ditt ärende anmäls vidare till vårt försäkringsbolag som utreder ansvarsfrågan.
  • Beslut i ansvarsfrågan inklusive besvärshänvisning meddelas dig från vårt försäkringsbolag eller i enskilda fall från oss.
  • Ärendet avslutas.

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera försäkringsärenden. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot
Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-335 2600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår
integritetsinformation på vår hemsida: Dataskyddsförordningen