x Startsida - RSGBG

Händelser

Tid Kommun Plats Händelse Övrigt
06:19 Göteborg Ekered Trafikolycka - flera fordon Personbil
05:05 Göteborg Göteborg Hot om suicid Person vid vatten
00:18 Göteborg Hisingen Röklukt - byggnad Flerfamiljshus
00:08 Göteborg Lilleby Röklukt - byggnad Flerfamiljshus
22:19 Göteborg Inom Vallgraven Automatlarm Brand
21:43 Göteborg Leråkersmotet Brand ute - fordon Personbil
Tid
Kommun
Plats
Händelse
Övrigt
06:19
Göteborg
Ekered
Trafikolycka - flera fordon
Personbil
05:05
Göteborg
Göteborg
Hot om suicid
Person vid vatten
00:18
Göteborg
Hisingen
Röklukt - byggnad
Flerfamiljshus
00:08
Göteborg
Lilleby
Röklukt - byggnad
Flerfamiljshus
22:19
Göteborg
Inom Vallgraven
Automatlarm
Brand
21:43
Göteborg
Leråkersmotet
Brand ute - fordon
Personbil

Pressmeddelanden

Flygbild över Älvsborghamnen där en trailer fattat brand

Räddningsuppdrag år 2020

År 2020 genomförde vi 8 099 räddningsuppdrag. Det är färre än 2019 och de senaste fem åren. Minskningen har påverkats av pandemin, sedan början av april till september syns ett lägre antal räddningsuppdrag jämfört med medelvärdet.

Bild för - Vi prioriterar och anpassar vår verksamhet med anledning av pandemin

Vi prioriterar och anpassar vår verksamhet med anledning av pandemin

Detta gör vi för att skydda vår personal så att vi kan upprätthålla vår beredskap och hjälpa olycksdrabbade när de behöver vår hjälp. Det är det viktigaste för oss nu.

tre personer i grön uniform framför en gul ambulans

Ställer om – utan att tveka

Med anledning av den pågående pandemin fick RSG i början av året en förfrågan från SU om att bistå med personalresurser till ambulansverksamheten.

Jobba Med oss

Vi på Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar för att ingen ska behöva omkomma eller skadas svårt vid bränder

Josefin står framför en brandbil
"Jag känner att jag har ett meningsfullt uppdrag då jag får arbeta för de människor som löper störst risk att drabbas av brand och som många gånger har sämst förutsättningar för att hantera den."

– Josefin Åkerström, samordnare för brandskydd i bostad

Rickard, brandman
"Jag gillar att vara närmast de som behöver oss"

– Rickard Nilsson, brandman