""

Du behövs!

Mer än hälften av alla bränder i Göteborgsregionen är anlagda. För att motverka detta satsar vi på att utbilda elever i skolår 5 som en del i vårt förebyggande arbete.


Du behövs! är en utbildning som brandmännen på de lokala brandstationerna genomför för skolorna i sitt område. Tanken är att på sikt förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor kring hem och skolor. För att nå dit behöver eleverna kunskap om brand, risker, konsekvenser och ett snabbt ingripande. Efter att eleverna träffat våra brandmän ska de ha möjlighet att hjälpa till.
Det bärande budskapet i lektionen som brandmännen håller, är att eleven med brandmännen som förebild, ska vilja göra samma sak själv, det vill säga - Att hjälpa till!

Du behövs! konceptet är framtaget av Räddningstjänsten Storgöteborg i samverkan med Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon och Lokalförvaltningen (LF)

Boka utbildning

Klicka här -  Boka utbildning  - så kommer du till vårt bokningssystem. Där får du information om hur du bokar och du kan boka in utbildningen på din brandstation.

Din skola får inbjudan via mail när det är dags att boka för våren

Vardagsbrandman

>>Detta är en vardagsbrandman

Filmen Du behövs.

>>Här kan du se filmen om kloka hunden Shelby som lär eleverna Rädda Varna Larma Släck 

Nyckelband med reflex

Vid undervisningen på brandstationen får varje elev ett nyckelband med reflex och en namnbricka. Eleverna får ta med bandet hem efter lektionens slut.