""

Du behövs!

Mer än hälften av alla bränder i Göteborgsregionen är anlagda. För att motverka detta satsar vi på att utbilda elever i skolår 5 som en del i vårt förebyggande arbete.


Du behövs! är en utbildning som brandmännen på de lokala brandstationerna genomför för skolorna i sitt område. Tanken är att på sikt förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor kring hem och skolor. För att nå dit behöver eleverna kunskap om brand, risker, konsekvenser och ett snabbt ingripande. Efter att eleverna träffat våra brandmän ska de ha möjlighet att hjälpa till.
Det bärande budskapet i lektionen som brandmännen håller, är att eleven med brandmännen som förebild, ska vilja göra samma sak själv, det vill säga - Att hjälpa till!

Du behövs! konceptet är framtaget av Räddningstjänsten Storgöteborg i samverkan med Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon och Lokalförvaltningen (LF)

Information om hur du bokar utbildning

Rektor och expeditionen får mail när det är dags för din skola att boka in sig. Har ni inte fått något så fråga din rektor eller maila josefin.akerstrom@rsgbg.se och fråga när det är dags.

Här finns lista på alla skolor i vårt förbund i bokstavsordning. Leta upp din skola och boka via länken.