Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Paragrafer

§§ 40-54

Datum då anslaget publiceras

2024-06-12

Datum då anslaget tas bort

 2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten