Att arbeta med SBA

I Lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. I detta ansvar ingår för alla att ha ett skäligt brandskydd.

Ett skäligt brandskydd kräver någon form av systematiskt arbete för att inte bli sämre med tiden. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB, har gett ut ett allmänt råd om hur ett Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA bör bedrivas för att nå ett skäligt brandskydd.

Tre nivåer på SBA beroende på verksamhet, byggnad och organisation

Räddningstjänsten Storgöteborg delar in omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet i tre nivåer. Nivåerna är anpassade för företag eller motsvarande och inte för privatpersoner. Vilken nivå man tillhör beror på verksamheten, byggnaden och organisationen, var för sig eller tillsammans. Det finns inga skarpa gränser mellan nivåerna. Din verksamhet kan befinna sig någonstans på skalan.

Här finns det du behöver för att komma igång med systematiskt brandskyddsarbete

Klicka på den nivå som passar din verksamhet. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss. Telefon 031-335 26 00.

SBA - enkel nivå

Här ingår byggnader eller verksamheter med öppna ytor som går att överblicka. Besökarna ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalen om det börjar brinna. Dessa verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och bör dokumentera.

SBA - mellannivå

Här ingår byggnader eller verksamheter med lokaler och ytor som kan vara svåra att överblicka. Verksamheten kan innebära risker och människor som vistas i lokalerna kan behöva hjälp att utrymma. Dessa verksamheter ska bedriva och dokumentera systematiskt brandskyddsarbete.

SBA - hög nivå

Här ingår byggnader och verksamheter som vanligtvis är stora och komplexa anläggningar. Riskbilden ökar kravet på djup och detaljer i byggnadsbeskrivning, organisation och underhållsrutiner. Dessa verksamheter ska bedriva och dokumentera ett systematiskt brandskyddsarbete.