Marschaller

Tänk på att

  • Släck genom att kväva lågan med plåt, ett lock eller liknande. Släck aldrig med vatten eller snö. Då kan innehållet i marschallen slungas upp explosionsartat.
  • Använd dem endast utomhus.
  • Flytta aldrig en varm brinnande marschall.
  • Placera marschallen i en hållare avsedd för marschaller.