""

Ett jobb utöver det vanliga - arbeta som brandman i beredskap

Brandman i beredskap är ett viktigt arbete för ett tryggare samhälle. Vi söker dig som vill ha ett arbete utöver det vanliga.

Bo nära en RIB-station

Som brandman RIB har du beredskap 168 timmar i månaden – hemma och på jobbet. Dessa timmar är vanligtvis fördelade över sju dygn beroende på vilken brandstation du tillhör.

Under beredskapstiden har du personsökare och när den larmar har du följande inställelsetid:

5 minuter Donsö, Frillesås, Hindås, Mölnlycke, Rävlanda
7 minuter Kungsbacka
8 minuter Lerum

Uppdragen varierar, allt från att ge första hjälpen till trafikolyckor och bränder. Du ingår i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra delar av förbundet.
Din ordinarie arbetsgivare måste godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.

Rekrytering och ansökan  

I samband med rekryteringsprocessen kommer du att genomgå en kort intervju och vi kommer att pröva din kondition och styrka. Vi kommer också att testa din förmåga att arbeta lugnt i pressade situationer och att du inte är höjdrädd eller har klaustrofobi. Urvalsprocessen sker i olika steg och du behöver klara varje steg för att ta dig vidare. Som ett sista steg innan anställning kommer du även att genomgå en läkarundersökning samt alkohol- och drogtest. 

Vi har två ansökningsperioder per år, en på våren och en på hösten. Utöver de fasta ansökningsperioderna tar vi även emot intresseanmälningar löpande.

 

- intervjuer kommer ske löpande under perioden vecka 14 till vecka 18 på din lokala brandstation.  
- tester av kondition, styrka, höjdfobi, klaustrofobi och stress i 24-25 augusti 2021 (dessa datum är preliminära). 
- introduktionsutbildning preliminärt vecka 48-49 2021 och vecka 2-3 2022. 

Mer om detta och om att arbeta som RIB kan du läsa här.

Tycker du detta låter intressant? Fyll i intresseanmälan nedan.

Här kan du se en film som beskriver hela rekryteringsprocessen, inklusive testmomenten, fystester och praktiska tester

Utbildning 

Innan du börjar din tjänst får du genomgå en två veckors grundutbildning hos MSB samt en tre veckors introduktionsutbildning på Räddningstjänsten Storgöteborgs övningsfält. Dessa två utbildningar följs sedan upp av ytterligare en tre veckors utbildning hos MSB inom en två årsperiod från det att du började som RIB. 

Ersättning

Ersättning enligt gällande RIB avtal. 

Har du fler frågor?

Kontakta:

Lars Mattsson, stationsledare-RiB, telefon: 070-288 39 80,
e-post lars.mattsson@rsgbg.se

Dennis Ramberg, stationsledare-RiB, telefon: 070-437 01 05
e-post dennis.ramberg@rsgbg.se 

Lars Johannesson, Enhetschef RiB, telefon: 072-213 59 93
e-post lars.johannesson@rsgbg.se

I Räddningstjänsten Storgöteborg ingår sex kommuner: Lerum, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Den operativa verksamheten består av elva heltidsstationer och åtta RiB-stationer. RiB-stationerna ligger i Lerum, Rävlanda, Hindås, Öjersjö, Mölnlycke, Donsö, Kungsbacka och Frillesås.

Intresseanmälan brandman RIB

Station där du kan arbeta
Födelsedatum
För- och efternamn
Bostadsadress
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Yrke/sysselsättning
Arbetstider
Arbetsgivare
Telefon arbetsplats
Har du räddningstjänstutbildning
Om Ja - vilken?
Körkort
Jag talar och förstår svenska på god nivå
Hur lång tid i minuter uppskattar du att det tar att resa från din bostad till vald brandstation
Hur lång tid i minuter uppskattar du att det tar att resa från ditt arbete till vald brandstation