""

Ett jobb utöver det vanliga - arbeta som brandman i beredskap

Brandman i beredskap är ett viktigt arbete för ett tryggare samhälle. Vi söker dig som vill ha ett arbete utöver det vanliga.

Bo nära en RIB-station

Som brandman RIB har du beredskap 168 timmar i månaden – hemma och på jobbet. Dessa timmar är vanligtvis fördelade över sju dygn beroende på vilken brandstation du tillhör.

Under beredskapstiden har du personsökare och när den larmar har du följande inställelsetid:

5 minuter Donsö, Frillesås, Hindås, Mölnlycke, Rävlanda
7 minuter Kungsbacka
8 minuter Lerum

Uppdragen varierar, allt från att ge första hjälpen till trafikolyckor och bränder. Du ingår i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra delar av förbundet.
Din ordinarie arbetsgivare måste godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.

Rekrytering och ansökan  

I samband med rekryteringsprocessen kommer du att genomgå en kort intervju och vi kommer att pröva din kondition och styrka. Vi kommer också att testa din förmåga att arbeta lugnt i pressade situationer och att du inte är höjdrädd eller har klaustrofobi. Urvalsprocessen sker i olika steg och du behöver klara varje steg för att ta dig vidare. Som ett sista steg innan anställning kommer du även att genomgå en läkarundersökning samt alkohol- och drogtest. 

Vi har två ansökningsperioder per år, en på våren och en på hösten. Utöver de fasta ansökningsperioderna tar vi även emot intresseanmälningar löpande.

Fastställda datum för höstens ansökningsperiod är;

- sista ansökningsdatum 25 oktober 2020
- intervjuer måndag 9 november och onsdag 11 november 2020 kl. 15-19, på Gårda brandstation i Göteborg
- tester av kondition, styrka, höjdfobi, klaustrofobi och stress i december 2020.
- introduktionsutbildning preliminärt måndag 19 april t.o.m. fredag 7 maj 2021.

Mer om detta och om att arbeta som RIB kan du läsa här.

Tycker du detta låter intressant? Fyll i intresseanmälan nedan.

Här kan du se en film som beskriver hela rekryteringsprocessen, inklusive testmomenten, fystester och praktiska tester

Utbildning 

Innan du börjar din tjänst får du genomgå en tre-veckors introduktionsutbildning på Räddningstjänsten Storgöteborgs övningsfält.

Ersättning

Ersättning enligt gällande RIB avtal. 

Har du fler frågor?

Kontakta:

Lars Mattsson, stationsledare-RiB, telefon: 070-288 39 80,
e-post lars.mattsson@rsgbg.se

Patrik Svanfors, stationsledare-RiB, telefon: 070-770 45 86
e-post patrik.svanfors@rsgbg.se

Thomas Olsson, Tf Enhetschef RiB, telefon: 072-587 15 35,
e-post thomas.olsson@rsgbg.se

I Räddningstjänsten Storgöteborg ingår sex kommuner: Lerum, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Den operativa verksamheten består av elva heltidsstationer och åtta RiB-stationer. RiB-stationerna ligger i Lerum, Rävlanda, Hindås, Öjersjö, Mölnlycke, Donsö, Kungsbacka och Frillesås.

Intresseanmälan brandman RIB

Station där du kan arbeta
Födelsedatum
För- och efternamn
Bostadsadress
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Yrke/sysselsättning
Arbetstider
Arbetsgivare
Telefon arbetsplats
Har du räddningstjänstutbildning
Om Ja - vilken?
Körkort
Hur lång tid i minuter uppskattar du att det tar att resa från din bostad till vald brandstation
Hur lång tid i minuter uppskattar du att det tar att resa från ditt arbete till vald brandstation