""

Brandman i beredskap - tester och utbildning

Brandman i beredskap är ett viktigt arbete för ett tryggare samhälle. Vi söker dig som vill ha ett arbete utöver det vanliga.

Krav på fysisk förmåga vid anställning

Inför anställning av brandman i beredskap ställs bl.a. krav på fysisk förmåga.

Testmomenten som ingår är vetenskapligt framtagna på uppdrag av MSB och kraven är relaterade till vad som krävs i arbetet som brandman, dvs. är arbetsrelaterat.

Det är viktigt att ha god fysisk förmåga när man börjar sin anställning som brandman, men lika viktig är att upprätthålla sin fysiska förmåga under hela sin anställning.

Vid rekryteringen får du genomföra stress-, höjd- och klaustrofobitest, en intervju samt ett antal fysiska tester. Testerna prövar din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Nedan kan du se de riktvärden vi använder, riktvärden betyder att det är önskvärda resultat, inte absoluta krav.

 

Nyanställningstest - riktvärden fysisk status

  • Stående längdhopp - 2 meter
  • Löpning 3000 meter på 13:15 min
  • Handstyrketest 420 Newton i vardera hand
  • Lyft till hakan skivstång 15 kg -  40 repetitioner
  • Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner
  • Roddtest 500 meter på 1.45 min

I samband med rekryteringstesterna ska du också visa upp ett intyg om genomfört sim- och livräddningstest, Guldbojen. Provet kan utföras på de flesta simanläggningar.

 

Korta filmer som visar fystesterna

 

Har du frågor kring fystesterna eller hur man tränar för att förbättra sin fysiska förmåga är du välkommen att höra av dig till vår Hälsosamordnare som du når via växeln tel. 031-335 26 00

Utbildning 

När du blir anställd som brandman kommer du genomgå en fyra veckors introduktionsutbildning innan du börjar arbeta operativt. Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment som rökdykning, trafikolycka, arbete på höjd, insatsövningar, grundläggande brandkunskaper, vattenlivräddning med mera. 

Du får utbildningen betald och i de fall det är aktuellt ersätter vi även förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

 

Här kan du se en film som beskriver hela rekryteringsprocessen, inklusive testmomenten, fysiska tester och praktiska tester