Stormkök

Ett stormkök kan användas både på dagsutflykten för att koka en kopp kaffe eller på den längre vandringen för att tillaga mat. Men du måste hantera stormköket på ett säkert sätt för att skydda dig själv och andra från brännskador.

Så här hanterar du spritkök, spritbrännare och liknande produkter

  1. Montera upp spritkökets nedre vindskydd på marken med bara händer. Använd alltid bara händer när du hanterar ett spritkök. Det gör att din kropp jordas och blir av med statisk elektricitet som är en risk när du ska hantera bränsle.
  2. Placera brännaren med bara händer direkt på marken någon meter från spritkökets vindskydd och fyll brännaren med bränsle.
  3. Fyll alltid på bränslet från en bränsleflaska i stället för en dunk. Det är viktigt att inte spilla. Ett spill bildar lättantändlig ånga.
  4. Ett litet spill på några milliliter en meter från brännaren antänds inte av spritköket när du väl tänt det utan dunstar snabbt och blir ofarligt.
  5. Stäng bränsleflaskan direkt och ställ undan den minst 1,5 meter från spritköket och minst 3 meter från en brasa. Det gör att om något skulle hända vid brännaren eller i närheten så kommer inte spritflaskan att förvärra olyckan.
  6. Den fyllda brännaren placeras i spritkökets vindskydd där den sedan tänds.
  7. När brännaren behöver återfyllas måste den först svalna. Placera sedan brännaren med bara händer direkt på marken någon meter från spritkökets vindskydd och fyll brännaren med bränsle. Att du klarar att hålla i brännaren med dina bara händer betyder att den inte kommer att vara så het att spriten kan riskera att antändas.
  8. Innan du packar ner ditt spritkök så låt brännaren brinna ut och svalna. Då kommer ingen vätska att kunna läcka i packningen och orsaka risk för brand i t ex fordon.