""

Räddningstjänst

Inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område finns varierande riskbilder och invånarantal. Många människor rör sig i vårt område varje dag och transporter sker både till sjöss, i luften och på land.

Olika uppdrag

Vi är ständigt beredda att agera i olika situationer, först och främst för att rädda liv. Under ett år genomför vi cirka 8 500 olika räddningsuppdrag. De vanligaste uppdragen vi rycker ut på är bränder, trafikolyckor, miljöolyckor, olyckor med farliga ämnen och drunkningstillbud. Andra exempel är väderhändelser och spårvagnsolyckor.

Tidig insats är prioriterat

För att snabbt kunna starta räddningsuppdraget vid en brand eller olycka ligger våra 23 brandstationer strategiskt placerade. Tidig insats av räddningstjänst kan påverka utgången av en brand eller olycka

Larma och möt oss

Om du råkar ut för en brand eller annan typ av olycka ska du ringa larmnummer 112. Larmoperatören pratar med dig samtidigt som han eller hon larmar ut den hjälp du behöver. Det är viktigt att du stannar kvar på olycksplatsen och möter upp räddningspersonalen, då kan vi påbörja vårt arbete snabbare.