Om självmord - Det går att hjälpa

Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte.

För 20 år sedan infördes nollvisionen för trafikolyckor och sedan dess har antalet döda i trafiken minskat till ca hälften. Självmord, så kallad suicid, ligger under samma tidsperiod kvar på ungefär samma nivå. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Det är en satsning på en nationell, långsiktigt hållbar strategi.

Du kan påverka

Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. Det går att hjälpa. Det går att påverka. Se filmen Steg för livet och lär dig fyra steg som kan göra skillnad på http://stegforlivet.se/ Steg för Livet är en informationskampanj från Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst.

Kontakt med någon som lyssnar

Här finns exempel på några olika stödlinjer. Vid akut självmordsrisk bör du alltid ringa 112.

Mind: Självmordslinjen
Självmordslinjen drivs av den oberoende föreningen Mind och är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan kontakta dem både via telefon och chatt

Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

BRIS - för dig under 18 år
Här kan du som är ung få stöd. Chatta, ring eller mejla dygnet runt.

Föreningar som arbetar med att förebygga suicid

I våra medlemskommuner finns det föreningar som kan hjälpa och stötta på olika sätt. Till exempel:

Suicidprevention i Väst
är en ideell förening som arbetar för att radikalt minska självmorden. Detta görs främst genom förebyggande arbete, föreningenutbildar profession, allmänhet och civilsamhälle för att öka kunskapen och ge en större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall

NSPHiG - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg
NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland, och är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

SPES – Riksförbundet
Suicid prevention och efterlevandes stöd är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Tilia – Tillsammans för ungas psykiska hälsa
Tilia är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet. Vi arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.

Suicidezero 
Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Detta görs genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Schyssta kompisar
Volontärer som erbjuder en trygg gemenskap. Schyssta Kompisar verkar för att skapa trygga rum för ungdomar som känner sig ensamma och mår dåligt på grund av det.

Räddningstjänstens personal är utbildade

Räddningstjänsten har som en del i detta arbete utbildat sex instruktörer i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person (AOSP). All vår operativa personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Suicidpreventivt arbete

Räddningstjänsten medverkar i suicidpreventivt arbete tillsammans med trafikverket, trafikkontor och andra samhällsaktörer. Vi samarbetar även i denna fråga med polis och ambulans.