Vad innebär kravet på skriftlig redogörelse

Räddningstjänsten Storgöteborg som har ansvar för tillsyn i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungsbacka och Lerums kommun, står som mottagare av redogörelserna från detta geografiska område.

Vad är en skriftlig brandskyddsredogörelse?

Den skriftliga brandskyddsredogörelsen, BSR, är en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet, SBA.

Redogörelsen består av två delar. Del ett är en allmän beskrivning av fastigheten och fylls i av fastighetsägaren. Del två fylls i av de verksamheter som finns på fastigheten och som omfattas av kravet. Frågorna i redogörelsen gäller byggnadstekniska brandskyddslösningar och rutiner för att garantera daglig drift. Även organisatoriska brandskyddsåtgärder och beredskap för brand, tillexempel utrymningsplanering och egen släckinsats tas upp i redogörelsen.

Vem är ansvarig för att redogörelsen lämnas in?

Fastighetsägaren har ansvaret för att redogörelsen lämnas in till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna de uppgifter som ägaren behöver för att kunna fullgöra sin skyldighet att lämna en skriftlig redogörelse.

Vilka verksamheter omfattas av kravet?

Skolor, hotell, restauranger, samlingslokaler och industrier är exempel på verksamheter som kan omfattas av kravet. En sammanfattande beskrivning över de verksamheter som omfattas av kravet hittar du här.

I Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 finns en mer detaljerad beskrivning av de anläggningar, byggnader eller verksamheter som omfattas av kravet. Du bör läsa igenom föreskriften innan arbetet påbörjas för att kontrollera att Du verkligen omfattas av kravet.

Här kan du ladda ner en folder om Skriftlig brandskyddsredogörelse

Bild på folder som beskriver hur du gör en skriftlig redogörelse för ditt brandskydd